Modern interior. Spacious kitchen with white brick tile wall.